گزارش تصویری

روایت یک بخشش

روایت یک بخشش

حسن مشهدی بعد از مرگ مغزی، تمام اعضای خود از جمله قلب، کلیه ها، کبد و … خود را به بیماران نیازمند عضو اهدا کرد. مدیریت این عمل با دکتر ماندگار در بیمارستان قلب شریعتی تهران انجام...

تعزیه

تعزیه

...

مشعل‌گردانی عرب‌ها

مشعل‌گردانی عرب‌ها

...

مرغ‌های دریاچه چیتگر

مرغ‌های دریاچه چیتگر

...

نمایش کرانه مه آلود زمین

نمایش کرانه مه آلود زمین

...

رنگ و نور

رنگ و نور

...

چشمه علی شهرری

چشمه علی شهرری

...

لیگ کشتی ۸۹

لیگ کشتی ۸۹

...