احسان رافتی داریان

متولدمهرماه  ۱۳۶۰ – تهران

ایمیل :‌ Ehsanrafatidaryan@gmail.com

ایمیل کاری :‌ Doorbin.net@gmail.com

شماره تماس : ۰۹۱۹۲۰۵۳۰۰۹